ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ;ΟΛΗ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ : Μεγαρίδα (Αρχαία Μεγαρίς Χώρα)

Που βρίσκονται τα 10.000 ιστορικά αρχαία ευρήματα της πόλεως των Μεγάρων και γιατί δεν εκτίθενται στο Μουσείο της πόλης;
(Περίπου 8.000 αγγεία, 1.200 μικροαντικείμενα και 800 λίθινα αντικείμενα.)
Το Φεβρουάριο του 2007, ο τότε υπουργός Πολιτισμού Γεώργιος Βουλγαράκης, σε ερώτηση του Βουλευτή Αθανασίου Λεβέντη, αποκαλύπτει σε απαντητικό έγγραφο ότι υπάρχουν 10.000 ιστορικά αντικείμενα (από αρχαιολογικές σωστικές ανασκαφές των τελευταίων χρόνων στη πόλη των Μεγάρων) που το κοινό δεν μπορεί να γνωρίσει…. Διότι φυλάσσονται σε αποθήκη!  
Σας παραθέτουμε όλη την έγγραφη απάντηση του Υπουργού Πολιτισμού το 2007, από τα πρακτικά της Ελληνικής Βουλής, για να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα…


ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΑ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Π΄ Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2007

Αθήνα, σήμερα στις 14 Φεβρουαρίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.08΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία της Προέδρου αυτής κ. ΑΝΝΑΣ ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
…………
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην με αριθμό 2250/12.12.06 ερώτηση του Βουλευτή κ. Αθανασίου Λεβέντη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΡ.ΥΠ/ΚΕ/125/29.12.06 έγγραφο από τον Yπουργό Πολιτισμού η ακόλουθη απάντηση: «Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 2250112.12.06 ερώτησης του Βουλευτή κ. Αθανάσιου Λεβέντη, σας πληροφορούμε ότι: Η Μεγαρίδα με κέντρο τα Μέγαρα αποτελεί μία περιοχή με έντονη οικιστική δραστηριότητα κατά την αρχαιότητα και αξιόλογη παρουσία στις αγροτικές και εμπορικές δραστηριότητες της εποχής. Αρκετοί από τους χώρους, ανάλογα με τη σπουδαιότητα των αρχαίων, έχουν κηρυχθεί ως αρχαιολογικοί ήδη από τις προηγούμενες δεκαετίες (ΦΕΚ 305/Β΄/8.5.91) και προστατεύονται από τις διατάξεις του Νόμου 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Δεν έχουν γίνει απαλλοτριώσεις, διότι τα αρχαία σώζονται κυρίως σε αποσπασματική κατάσταση διατήρησης και δεν μπορούν να αποτελέσουν οργανωμένους επισκέψιμους χώρους, όπως συμβαίνει με αντίστοιχα αρχαία κατάλοιπα συνήθως σε όλη την ύπαιθρο χώρα της επικράτειας. Σε ελάχιστες περιπτώσεις απαιτείται ανασκαφική έρευνα για τη ταύτιση και τον χαρακτηρισμό τους. Άλλωστε, μέχρι σήμερα, δε συντρέχουν επείγοντες λόγοι προστασίας τους επειδή δεν κινδυνεύουν άμεσα από την οικοδομική δραστηριότητα, καθώς είναι έξω από οικισμούς και σε αγροτικές ή δασικές εκτάσεις. Είναι αυτονόητο εξάλλου, ότι δεν μπορούν να περιφραχθούν έως ότου ρυθμιστεί το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. Σε κάθε περίπτωση όμως αρμόδιος υπάλληλος της Γ΄ ΕΠΚΑ ελέγχει εβδομαδιαία την κατάσταση των αρχαίων και διαπιστώνει αν έχουν γίνει παράνομες ενέργειες σε βάρος των μνημείων. Με δεδομένη την υπάρχουσα κατάσταση η αρμόδια για την περιοχή Γ΄ ΕΠΚΑ έχει θέσει τις εξής προτεραιότητες για τις αρχαιότητες των Μεγάρων και της Μεγαρίδας. 1) Διενέργεια των σωστικών ανασκαφών: Τα Μέγαρα είναι μια πόλη που αναπτύσσεται τελευταία με γοργούς ρυθμούς παρουσιάζοντας έντονη οικοδομική δραστηριότητα όχι μόνο στον πολεοδομικό ιστό αλλά και στις παρυφές, καθώς επεκτείνεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Επειδή η πόλη είναι κτισμένη πάνω από την αρχαία, στις εκσκαφές που γίνονται στο κέντρο της εντοπίζουμε αρχαία οικοδομικά λείψανα και στις παρυφές της αρχαία νεκροταφεία. Οι σωστικές ανασκαφές προηγούνται κάθε άλλης δραστηριότητας για την άμεση διάσωση των αρχαίων και την κατά το δυνατό συντομότερη αποδέσμευση των οικοπέδων των ιδιωτών, ώστε να μειώνεται η οικονομική τους επιβάρυνση από την καθυστέρηση των εργασιών. Το 2006 διενεργήθηκαν στα Μέγαρα οκτώ σωστικές ανασκαφές, εκ των οποίων οι επτά ολοκληρώθηκαν μέσα στο έτος και εκκρεμούν προς ανασκαφή τέσσερα οικόπεδα. 2) Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τη δημιουργία υποδομών που αφορούν στην τακτοποίηση των ευρημάτων των σωστικών ανασκαφών και τη φύλαξη των αρχαίων με σύγχρονες προδιαγραφές. Επειδή τα αρχαία φυλάσσονταν σε ακατάλληλους χώρους, έχει ενοικιαστεί σύγχρονο κτίριο κοντά στο Μουσείο και είναι σε εξέλιξη η μεταφορά τους από παλαιό οίκημα στο νέο. Η οργάνωση της μεταφοράς αλλά και η τακτοποίηση των ευρημάτων στο νέο χώρο είναι χρονοβόρα και επίπονη, απαιτείται δε μεγάλη υπευθυνότητα και επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού. 3) Η συντήρηση- και τεκμηρίωση των ευρημάτων των σωστικών ανασκαφών επίσης αποτελεί καθημερινή δραστηριότητα. Η καταγραφή γίνεται εκτός από χειρόγραφα και ηλεκτρονικά σε βάσεις δεδομένων βασισμένες σε σύγχρονα προγράμματα πληροφορικής. Περίπου 8.000 αγγεία, 1.200 μικροαντικείμενα και 800 λίθινα αντικείμενα είναι καταγεγραμμένα και φωτογραφημένα στις αποθήκες του Μουσείου. Οι εργασίες αυτές δεν είναι αντιληπτές στο ευρύ κοινό, διότι αφορούν σε εσωτερικούς χώρους, είναι όμως βασική προϋπόθεση ώστε να γίνει η επιστημονική τεκμηρίωση και ερμηνεία των αρχαίων, χωρίς την οποία δεν μπορεί αν γίνει η αξιοποίησή τους. 4) Το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης έχει πάντα τις πόρτες ανοιχτές για τους επισκέπτες, ακόμα και όταν ομάδες προσκεκλημένων διαφόρων φορέων της πόλης το επισκέπτονται εκτός ωραρίου λειτουργίας του, χάρη στην προθυμία και την αφιλοκέρδεια του φυλακτικού προσωπικού. Επίσης έχει φιλοξενήσει δημόσιες εκδηλώσεις, όσες φορές του ζητήθηκε. Δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στον εκπαιδευτικό ρόλο που πρέπει να έχει κάθε μικρό μουσείο σε μία πόλη, λειτουργεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου, με δωρεάν παροχή έντυπου υλικού στους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που το έχουν παρακολουθήσει. Εκτός από το μόνιμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάθε χρόνο γίνονται εκπαιδευτικά προγράμματα για τις αρχαιότητες της πόλης ανάλογα με το θέμα που ζητούν οι εκπαιδευτικοί. 5) Το 2006 ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση ακινήτων με τμήμα του αρχαίου τείχους των Μεγάρων που σώζεται σε μήκος 100 περίπου μ., στα νότια της πόλης. 6) Εξάλλου, κατά τους τελευταίους μήνες αρκετός χρόνος αναλώθηκε στην προετοιμασία της υπηρεσίας ώστε να δεχθεί το βάρος από το έργο της αποχέτευσης που μόλις άρχισε. Δημιουργήθηκε ηλεκτρονική βάση δεδομένων όλων των ανασκαφών των Μεγάρων από το 1960 και εξής, ώστε να γίνεται εύκολα ο συσχετισμός με τα νέα ευρήματα και οργανώθηκε, κατά το δυνατόν, ο χώρος και ο τρόπος υποδοχής των νέων ευρημάτων. Πρόσφατα ενισχύθηκε το επιστημονικό προσωπικό που ασχολείται με τα θέματα των Μεγάρων με δύο ακόμα αρχαιολόγους αορίστου χρόνου. 7) Προωθείται επίσης η ένταξη ομάδας έργων για την ανάδειξη των φρουρίων της Δυτικής Αττικής που θα εκτελεστούν με αυτεπιστασία από την Γ΄ ΕΠΚΑ στο πλαίσιο του Ε.Π. Πολιτισμός του Γ ΚΠΣ. Ύστερα από τα παραπάνω είναι σαφές ότι η παρουσία της αρμόδιας για την περιοχή Γ΄ ΕΠΚΑ του Υπουργείου Πολιτισμού στα Μέγαρα και τη Μεγαρίδα είναι καθημερινή, κυρίως στο μέτωπο των σωστικών ανασκαφών, είτε αυτές αφορούν σε ακίνητα ιδιωτών, είτε σε μεγάλα δημόσια έργα, όπως αυτό της αποχέτευσης. Παράλληλα δημιουργούνται οι υποδομές που χρειάζονται για την ασφαλή φύλαξη, συντήρηση, μελέτη και αξιοποίηση των κινητών ευρημάτων των ανασκαφών και ελέγχεται η ασφάλεια των αρχαίων της Μεγαρίδας. Επίσης δίδονται κανονικά προς δημοσίευση στα Χρονικά του Αρχαιολογικού Δελτίου τα αποτελέσματα των σωστικών ανασκαφών στα Μέγαρα και τη Μεγαρίδα. Ο Υπουργός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ»

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου