ΑΛΑΡΙΧΟΣ Ο ΑΛΑΡΙΧΟΣ  ΗΤΑΝ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΒΗΣΙΓΟΤΘΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 395-410μ.Χ.
 Ο ΑΛΑΡΙΧΟΣ ΛΕΗΛΑΤΗΣΕ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ , ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑ . ΣΤΟ ΔΙΟΝ , ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ , ΤΗΝ ΒΟΙΩΤΙΑ , ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ (ΕΚΑΝΕ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΣΕ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ) , ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ , ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ , ΤΗ ΦΕΝΕΟ, ΤΟ ΑΡΓΟΣ , ΤΗ ΝΕΜΕΑ , ΤΗ ΛΥΚΟΣΟΥΡΑ , ΤΗ ΣΠΑΡΤΗ ...
 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΣΦΑΓΗΣ ΗΤΑΝ ΕΝΑΣ : ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΑΓΝΟΗΣΑΝ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ Μ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ , ΠΟΥ ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ .
ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΠΕΡΑΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 395μ.Χ. ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΔΕΧΘΕΙ ΟΙ ΜΕΓΑΡΙΤΕΣ ΣΕ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ . 
Ο αυτοκράτορας Φλάβιος Αρκάδιος με δύο νόμους του
διατάζει ανηλεή διωγμό κατά Ελλήνων . Ο
ευνούχος του Αρκάδιου Ρουφίνος, για να εξουδετερώσει την
απειλή των Γότθων, συμβουλεύει τον αρχηγό τους Αλάριχο
να στραφεί εναντίον της Ελλάδας. Οι εκχριστιανισμένοι
Γότθοι βοηθούμενοι από πλήθος ειδωλοφάγων μοναχών
αρχίζουν την ισοπέδωση των ελληνικών πόλεων και τη
σφαγή των Ελλήνων. Το Δίον, η Μεσσηνία, το Άργος, η
Νεμέα, η Λυκόσουρα, η Σπάρτη, τα Μέγαρα, η Κόρινθος και
άλλες ελληνικές πόλεις καταστρέφονται ολοκληρωτικά. Τα
ιερά του Δία στη Νεμέα, τα ιερά της Ολυμπίας, τα αρκαδικά
 ιερά της Λυκόσουρας και το ιερό της Ελευσίνας μαζί με
πλήθος άλλων ελληνικών λατρευτικών κέντρων
καταστρέφονται ολοκληρωτικά, ενώ οι ιερείς τους είτε
σφάζονται, είτε, όπως ο ιεροφάντης του Μίθρα Ιλάριος,
καίγονται ζωντανοί.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ Μεγαρίδα (Αρχαία Μεγαρίς Χώρα) ΒΛΕΠΟΥΜΕ:

Από το βιβλίο του βυζαντινού ιστορικού Ζώσιμου ( άνθησ. 490- 510 μ. Χ.)

Κείμενο:
(6) άξιον δέ µηδέ τήν αιτίαν δι’ ήν η πόλις περιεσώθη, θεοπρεπή τινά ούσαν καί εις ευσέβειαν τους ακούοντας επικαλουµένην, σιωπή διελθείν. επιών Αλάριχος πανστρατιά τή πόλει τό µέν τείχος εώρα περινοστούσαν τήν πρόµαχον Αθηνάν,……. τοίς δε τείχεσι προεστώτα τόν Αχιλλέα τόν ήρω………. ταύτην Αλάριχοςτήν όψιν ουκ ενεγκών πάσης µέν απέστη κατά τής πόλεως εγχειρήσεως, επεκηρυκεύετο δε. …. προσδεξαµένων τούς λόγους, όρκους τε λαβόντων καί δόντων, εισήει σύν ολίγοις Αλάριχος εις τάς Αθήνας……….. τήν Αττικήν δέ πάσαν απόρθητον απολιπών, δέει τών φανέντων φασµάτων, επί τήν Μεγαρίδα παρήει, καί ταύτην ελών εξ επιδροµής, τής επί τήν Πελοπόννησον ελάσεως είχετο, µηδεµιάς πειρώµενος αντιστάσεως, τών πόλεων σχεδόν απασών, διά τήν ασφάλειαν ήν ο Ισθµός παρείχεν αυταίς, ατειχίστων ουσών.

Μετάφραση:
(6) Όµως δεν είναι άξιο ούτε την αιτία για την οποία σώθηκε η πόλη, αν καί είναι κάποια θεοπρεπής καί στην ευσέβεια αυτούς που την άκουγαν να την επικαλείται, να την διέλθουµε σιωπηλά. Επιτιθέµενος ο Αλάριχος µε όλο τον στρατό του στην πόλη, αφενός στο τείχος έβλεπε να περιτριγυρίζει την Πρόµαχο Αθηνά,……………. αφετέρου στα τείχη να είναι αρχηγός ο Αχιλλέας ο ήρωας………. Ο Αλάριχος βλέποντας αυτό το όραµα δεν το άντεξε καί απείχε από κάθε επιχείρηση κατά της πόλης, ενώ αφετέρου έστειλε κήρυκες.…. Αφού αποδέχθηκαν τους λόγους, καί έδωσαν καί έλαβαν όρκους, εισερχόταν µε λίγους ο Αλάριχος στην Αθήνα………. Αφετέρου
εγκαταλείποντας όλη την Αττική απόρθητη, εξαιτίας του φόβου για τα εµφανισθέντα οράµατα, προήλαυνε ενάντια στην Μεγαρίδα, καί αφούκυρίευσε αυτήν µε επιδροµή, συνέχιζε την προέλαση ενάντια στην
Πελοπόννησο, χωρίς να συναντήσει καµµία αντίσταση, σχεδόν σε όλες τις πόλεις, εξαιτίας της ασφάλειας την οποία παρείχε ο Ισθµός σε αυτές, οι οποίες ήσαν ατείχιστες.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου