Οι Περσικοί πόλεμοι και τα Μέγαρα (μερος β' )


Δυστυχώς οι καλές ειδήσεις συνοδεύθηκαν από την ξαφνική είδηση της
απώλειας των Θερμοπυλών και ο Ελληνικός στόλος απέπλευσε προς τη Σαλαμίνα για να προστατεύσει τις νότιες επαρχίες . Την επόμενη ημέρα ο Περσικός στόλος πέρασε με μεγάλη προσοχή το Στενό του Ευρίπου και το απόγευμα αγκυροβόλησε στο Αρτεμίσιο. Εκεί παρέμειναν για αρκετές ημέρες, κατά τις οποίες τα επίγεια περσικά στρατεύματα διέσχιζαν τις Θερμοπύλες με την άδεια του Ξέρξη, έτσι ώστε όλος ο στρατός να δει τους πεσόντες Έλληνες στις Θερμοπύλες, καθ’ οδόν προς την Αθήνα.
Περίπου χίλια πλοία θα πρέπει να ήταν διαθέσιμα στους Πέρσες για τη
ναυμαχία της Σαλαμίνας, ενώ τα αντίστοιχα Ελληνικά περίπου τριακόσια . Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, με ενίσχυση από την Τροιζηνία, τα πλοία των
Ελλήνων στη Σαλαμίνα ανήλθαν σε περίπου τριακόσια εξήντα επτά τριήρεις, και αυτό γιατί οι Αθηναίοι, οι Κορίνθιοι και οι Μεγαρείς, αφού επισκεύασαν τις απώλειες και τις ζημιές που είχαν υποστεί στο Αρτεμίσιο, διατήρησαν αριθμητικά το στόλο τους.
Ο Ξέρξης φτάνοντας στην Αττική είχε την εσφαλμένη πληροφορία ότι οι Έλληνες ήσαν έτοιμοι να υποχωρήσουν από τα στενά της Σαλαμίνας και γι’ αυτό το λόγο διέταξε τους ναυάρχους του να παρατάξουν το στόλο σε τρεις γραμμές ώστε να κλείσουν όλα τα ανοίγματα στα στενά της Σαλαμίνος και να απομονώσουν τους Έλληνες. Οι Έλληνες όταν έφεξε η μέρα, ετοιμάζονται για ναυμαχία και οι Πέρσες άκουσαν τους σαλπιγκτές και τον αντίλαλο των παιάνων τους στα βράχια της περιοχής.
(Κατά τον Πλούταρχο, «ο Θεμιστοκλής γνώριζε τόσο καλά τον  καιρό όσο και την περιοχή της Σαλαμίνος και γι’ αυτό φρόντισε να παρατάξει τα πλοία του αντιμέτωπα προς τα βαρβαρικά τη συνηθισμένη ώρα κατά την οποία πνέει δυνατός άνεμος στη θάλασσα και φέρνει κύμα προς τα στενά, γιατί αυτός ο άνεμος, ενώ δεν θα έβλαπτε τα Ελληνικά πλοία που ήταν χαμηλά και δεν εξείχαν πολύ από τη θάλασσα, θα έπεφτε στα βαρβαρικά πλοία τa oποία είχαν ορθές πρύμνες και υψηλά καταστρώματα και θα τα παρέδιδε πλαγίως προς τα Ελληνικά πλοία», προφανώς κάνοντάς τα  πιο ευάλωτα στον εμβολισμό (Πλούτ. Θεμιστ. 14).
 Η ναυμαχία ξεκίνησε το πρωί με ασθενείς ανέμους βορειοδυτικής διεύθυνσης. Ο Ηρόδοτος (Ηρόδ. 7, 94) γράφει ότι, σύμφωνα με τις μαρτυ­ρίες των Αθηναίων, κατά το πρωινό της ναυμαχίας ο Κορίνθιος Αδείμαντος στον πανικό του όταν αντίκρισε τον εχθρό, σήκωσε πανιά και έφυγε βιαστι­κά. Σύμφωνα ;όμως με τον Πλούταρχο, η κίνηση των Κορινθίων πιθανόν παρεξηγήθηκε γιατί έγινε με σκοπό να  καταλάβουν τα πλοία τους καλύτερη θέση, με ευνοϊκότερους ανέμους για τη ναυμαχία (ΒΔ) αλλά και να αποτρέ­ψουν ενδεχόμενη κυκλωτική κίνηση των Περσών.  Η εξήγηση του Πλούταρχου είναι η πιθανότερη, διότι, όταν έγινε η κίνηση των Κορινθίων το πρωί, πράγματι οι άνεμοι στην περιοχή ήταν βορειοδυτικοί, πράγμα το οποίο θα τους διευκόλυνε αργότερα στην επίθεση η οποία θα γινόταν με ούριο άνεμο.
Βέβαια, σε αυτήν την περίπτωση, οι Κορίνθιοι δεν προέβλεψαν ότι οι άνεμοι
αργότερα θα στρέφονταν σε βορειοανατολικούς και οι τριήρεις τους δεν θα
ήταν εύκολο να πλαγιοκοπήσουν τον εχθρό αργότερα.)
Τα  Ελληνικά πλοία άρχι­σαν να κινούνται προς τα πίσω, κωπηλατώντας ανάδρομα και διατηρώντας σταθερά τις πλώρες τους προς τον εχθρό. Με τον τρόπο αυτό αποτράπηκε η συνάντηση των δύο στόλων στο μέσο των στενών και κερδήθηκε πολύτι­μος χρόνος ώστε να συντελεσθεί η αλλαγή των μετεωρολογικών συνθηκών, την οποία σύμφωνα με τον Πλούταρχο ανέμενε ο Θεμιστοκλής. Μέσα στο στενό οι ασφυκτικά περισσότερες περσικές τριήρεις δεν είχαν το πλεονέκτη­μα της υπεροπλίας, ενώ οι άνεμοι μετά το μεσημέρι στράφηκαν σε βορειοα­νατολικούς και ενισχύθηκαν σημαντικά δημιουργώντας ισχυρό κυματισμό. Τα περσικά πλοία αγνοούσαν το φαινόμενο και αιφνιδιάστηκαν, ενώ οι Έλληνες απέκτησαν σημαντικό επιχειρησιακό πλεονέκτημα. Τα Ελλη­νικά πλοία επηρεάζονταν λιγότερο από τον άνεμο, ενώ τα περσικά βρέθη­καν σε δυσχερή θέση γιατί ήταν ψηλότερα και περισσότερο ευαίσθητα στον πλευρικό άνεμο και δεν μπορούσαν να κυβερνηθούν με ακρίβεια. Το αποτέ­λεσμα της ναυμαχίας είναι γνωστό: ένα μεγάλο μέρος του περσικού στό­λου καταστράφηκε, ενώ  τα υπόλοιπα πλοία εγκατέλειψαν την περιοχή της σύγκρουσης και διέφυγαν προς τον Φαληρικό όρμο.

ΠΗΓΗ : ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 
          ''ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 15ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 '' 
           ΘΕΜΑ : ΟΙ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ                           ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
                               ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
            ΥΠΟ ΤΩΝ κ.κ. ΣΤ. ΓΚΙΝΗ , ΧΡ. ΡΕΠΑΠΗ, Δ.ΜΕΛΑ , Χ. ΖΕΡΕΦΟΥ
             ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ.ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΕΡΕΦΟΥ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ κ. ΣΤΕΛΙΟ ΓΚΙΝΗ 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤAI0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου